CO₂ prestatieladder

Ten behoeve van de CO2 prestatieladder publiceren wij op deze pagina de meest actuele versies van de te publiceren documenten zoals in ons communicatieplan vermeld staat. 

Inzicht (invalshoek A)

315.1 CO₂ footprint 2021-2
315.1 CO₂ footprint 2021-1

315.2 Emissie inventarisrapport 2021-2
315.2 Emissie inventarisrapport 2021-1

Reductie (invalshoek B)

315.4-CO₂-Reductiemaatregelen 2021-2
315.4-CO₂-Reductiemaatregelen 2021-1

Communicatie (invalshoek C)

315.8 Communicatieplan CO₂ 2021

Participatie (invalshoek D)

315.10 Actieve deelname initiatief 2021