CO2 prestatieladder

SKAO

De CO2 Prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.
Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.
Door middel van tredes, geeft de CO2 prestatieladder inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie.

CO2 prestatieladder

CO2 Prestatieladder maakt meetbaar:

De CO2 prestatieladder is een instrument om organisaties te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Het biedt ons praktische handvatten om stapsgewijs en gestructureerd de juiste duurzame keuzes te maken.

Het is belangrijk dat wij als onderneming weten wat ons energieverbruik is. Om de totale CO2-uitstoot te beperken zullen we onze doelstellingen jaarlijks moeten herzien en aanpassen. Deze zullen in het uit te voeren beleid worden opgenomen.

 Allereerst betekent dit dat ons bedrijf minder milieubelastend zal worden. De meeste winst is hierbij te behalen bij keuzes in ons machinepark. Bij de keuze van alle materieel houden wij rekening met zowel de technische eisen, als met de milieukenmerken van de voertuigen. Om het wagen- en machinepark zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de laatste milieueisen, worden ze periodiek gekeurd en tijdig vervangen. Dit draagt direct bij aan het verminderen van de uitstoot.

 Ook op andere manieren zijn wij, binnen onze organisatie,  voortdurend bezig met schoner werken en zijn wij kritischer op energieverbruik. Duurzaam werken gaat het immers het gehele bedrijf aan. Denk bijvoorbeeld aan; efficiënter plannen, carpoolen waar mogelijk, adblue toevoeging etc. Via trainingen en toolboxen maken wij onze medewerkers bovendien bewust van de milieuwinst van economischer rijden/draaien en het onnodig stationair laten draaien van machines.